Γλώσσες

Με βάση το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (ΚΕΠΑ, CEFR) καθορίζονται τα επίπεδα που πλαισιώνουν τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας.

Στις εξετάσεις γλωσσομάθειας αξιολογούνται οι εξής επικοινωνιακές δεξιότητες:

A1 (στοιχειώδης γνώση)

Α2 (βασική γνώση)

Β1 (μέτρια γνώση)

Β2 (καλή γνώση)

C1 (πολύ καλή γνώση)

C2 (άριστη γνώση)

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).