ΚΕΝΤΡA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κουλα Γιακουμακη

Ξεκινώντας από το 1983, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Κούλα Γιακουμάκη” είχαν και έχουν ως κύριο στόχο τους να διδάξουν σωστά ξένες γλώσσες.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Ξεκινώντας από το 1983, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Κούλα Γιακουμάκη” είχαν και έχουν ως κύριο στόχο τους να διδάξουν σωστά ξένες γλώσσες. Η συστηματική δουλειά, η συνέπεια, η υποδειγματική μας οργάνωση, η συνεχής ανανέωση των εκπαιδευτικών μας μέσων, η εξειδίκευση των καθηγητών μας, η σοβαρή μέριμνα για τους χώρους εργασίας μας, ο καθημερινός έλεγχος των μαθητών, η άψογη συνεργασία με τους γονείς, καθώς και η ιδιαίτερη φροντίδα μας για τους μικρούς μαθητές και τους μαθητές των πτυχίων είναι οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία και την ανοδική μας πορεία στο χώρο αυτό.