ΚΕΝΤΡA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κουλα Γιακουμακη

Ξεκινώντας από το 1983, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Κούλα Γιακουμάκη” είχαν και έχουν ως κύριο στόχο τους να διδάξουν σωστά ξένες γλώσσες.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Ξεκινώντας από το 1983, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Κούλα Γιακουμάκη” είχαν και έχουν ως κύριο στόχο τους να διδάξουν σωστά ξένες γλώσσες. Η συστηματική δουλειά, η συνέπεια, η υποδειγματική μας οργάνωση, η συνεχής ανανέωση των εκπαιδευτικών μας μέσων, η εξειδίκευση των καθηγητών μας, η σοβαρή μέριμνα για τους χώρους εργασίας μας, ο καθημερινός έλεγχος των μαθητών, η άψογη συνεργασία με τους γονείς, καθώς και η ιδιαίτερη φροντίδα μας για τους μικρούς μαθητές και τους μαθητές των πτυχίων είναι οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία και την ανοδική μας πορεία στο χώρο αυτό.

Στα Κέντρα μας διαμορφώσαμε τις αίθουσες διδασκαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας και των ειδικών με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών μας κατά την διάρκεια παραμονής τους στο μάθημα.

Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των Κέντρων μας και είναι αδιαπραγμάτευτη.

Στις αίθουσες διασφαλίζουμε ότι τηρούνται πάντα οι αποστάσεις ασφαλείας.

Σε όλους τους χώρους των Κέντρων μας υπάρχει ειδικό αντισηπτικό διάλυμα.

Απολυμαίνουμε όλες τις επιφάνειες των τάξεων πριν την είσοδο των μαθητών.

Οι χώροι των Κέντρων μας απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι αίθουσες αερίζονται συνεχώς με φυσική ροή αέρα και αποφυγή χρήσης κλιματιστικών.

Η προσέλευση των μαθητών γίνεται 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και αποφεύγουμε την άσκοπη παραμονή στους χώρους των Κέντρων μας.