Θερινά Εντατικά Μαθήματα Αγγλικών

Τα Θερινά Εντατικά Μαθήματα Αγγλικών δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια ολόκληρη τάξη Αγγλικών σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος! Οι εγγραφές άρχισαν! 📚🧑‍🏫🏫